Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.H.U „IWONART” Bobry 14a 97-500 Radomsko

2) inspektorem ochrony danych w F.H.U „IWONART”  jest  Radosław Krok email:biuro@aranzacje3d.pl tel:509995919

3) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w przypadku zawarci umowy o świadczenie usług Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

– wystawienie dokumentów księgowych

-niezbędnych do wykonania usługi (kontakt przez email lub telefon)

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

6) Pana/Pani dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Administrator nie udostępnia danych oraz nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej).

7) “Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.